telegram
آموزش رایگان الگو و دوخت با عضویت در کانال دراپاژ و الگوهای مدرن
hader-churve

الگوساز لباس به روش حجمی۰

توانایی سایز به سایز کردن مانکن
توانایی تهیه انواع دامن ، بالاتنه ، آستین ، یقه روی مانکن
استفاده از انواع کریت ها روی مانکن و طراحی انواع مدل ها بر اساس حجم اندام
انواع دراپه و مدل سازی لباس روی مانکن یا روی اندام شخص
این روش برای مدل های لباسهای خاص که الگو کشی تقریبا برای آنها غیر ممکن یا بسیار مشکل میباشد مورد استفاده قرار میگیرد مانند لباسهای عربی یا مدلهای ژورنالهای فشن
امروزه هر خیاط که مایل است بتواند مدلهای روز را به راحتی کار کند باید این دوره ار بگذراند.