لباس دخترانه و بچه گانه

توانایی طراحی طبیعت بی جان و طراحی اندام
شناخت رنگها ، چهره ، پارچه
شناخت و ترسیم بافت انواع پارچه

اشتراک در تلگرام

لطفا دیدگاه خود را بیان کنید